Menjalin Ukhuwah diatas Sunnah

Archive for the ‘Abu Aisyah’ Category

PERNIAGAAN YANG TIDAK AKAN PERNAH MERUGI ( Bagian 1 )

 

Ketahuilah Sesungguhnya Barang Dagangan Allah Sangat Mahal, Ketahuilah Sesungguhnya Barang Dagangan Allah Adalah Surga-Nya (Hadist Bukhari Muslim)

 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah membeli dari dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan harga yang sangat mahal yakni surga”. Al-Imam Hasan Al-Basri, Qotadah Ibnu Diamah As-Sanusi ( 2 Ulama’ dari kalangan tabi’in yang terkenal) berkata :” Demi Allah, Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berjual beli dengan mereka kemudian Allah memberikan harga yang sangat mahal dan sangat tinggi untuk mereka yaitu di berikan surga-Nya”.

 

1.Mukaddimah

Ma’asirah Ikhwah (Rekan-rekan Ikhwan yang dirahmati Allah). Kita senantiasa bersukur kepada Allah atas semua limpahan taufik dan nikmat yang tiada terhingga yang Allah Ta’ala berikan kepada kita karena Dia telah memilih kita sebagai seorang muslim kemudian menganugrahkan kepada kita hidayah dalam Sunnah ini sehingga kita bisa menempuh jalan dari sunnah Nabi Shallahu ‘alahi wa sallam serta kita bersukur kepada Allah Ta’ala karna kita telah di mudahkan untuk menuntut ilmu sehingga dengan ilmu tersebut kita dapat memperbaiki diri kita utamanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala kaitannya dengan masalah-masalah akidah dan keimanan serta keyakinan dimana hal tersebut merupakan anugrah yang tiada terhingga yang sepatutnya kita banggakan dan kita sukuri karna hal ini jauh lebih berharga dari semua perhiasan dunia yang di himpun oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

(lebih…)

Awan Tag